Зөвлөмж, хичээл

Гүйлтийн талаар бага зэргийн зөвлөмжүүд:

  • Ямар хүмүүст гүйлт тохирох вэ? Ямар хүмүүс гүйж болохгүй вэ? (линк)
  • Бие халаалтын техник (видео)
  • Хэрхэн зөв гүйх вэ? (видео)
  • Сунгалтын дасгалын жишээ (видео)