Гишүүдийн анкет

2022 онд авсан гишүүдийн санал асуулгын дэлгэрэнгүйг хүргэж байна. Цаг зав гаргаад клубээ сайжруулахын тулд санал бодлоо чөлөөтэй хуваалцсан гишүүн бүрт баярлалаа!