Тэмцээн

Жил бүр клубээрээ тогтмол ордог тэмцээнүүд ба гишүүд хувиараа ордог тэмцээний талаархи мэдээлэл