Үйл ажиллагаа

Хаврын баяр 2024

Клубын хаврын баярт та бүхнийг урьж байна. Бүгдэд нээлттэй. Гишүүн ба гишүүн бус, ирж байсан, ирж байгаагүй, гэр бүлтэйгээ, найз нөхөдтэйгөө эсвэл ганц биеэрээ ирээд найз нөхөд болохыг урьж байна!